logo Fakulta informatiky Centrum zpracování přirozeného jazyka
Katedra strojového učení a zpracování dat
1433101320 CZPJ KSUZD Katedry MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Zaměstnanci

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci