logo Pedagogická fakulta Katedra matematiky
14411016 KM Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Helena Durnová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci