logo Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky
14411020 KPrimP Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci


Další aplikace