logo Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky
Pedagogická fakulta
14411020 KPrimP PdF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci