logo Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury
14411025 KČJL Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce)PhDr. David Kroča, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci