logo Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy
14411029 KTechV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryIng. Zdeněk Hodis, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci