logo Pedagogická fakulta Katedra německého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta
14411030 KGer PdF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci