Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

14411032 KSpecPed PdF

Zaměstnanci

Profesoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce