logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
14411035 IInklVzd Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí institutudoc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci