EN

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání

logo Pedagogická fakulta Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
14411035 IInklVzd Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace