logo Fakulta sportovních studií Katedra kineziologie
14511011 KKin Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci


Další aplikace