logo Fakulta sportovních studií Oddělení sportovní motoriky a metodologie v kinantropologii
Katedra kineziologie
1451101110 OMotor KKin  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti