logo Fakulta sportovních studií Oddělení zdravotních věd ve sportu
Katedra kineziologie
1451101120 OZdrV KKin  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti