logo Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu
14511014 CUS Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Zaměstnanci

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci