logo Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu
14511014 CUS Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
vedoucí katedry (pověřena výkonem funkce)Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Zaměstnanci

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci