logo Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu
14511014 CUS Fakulta sportovních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřena výkonem funkce)Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Zaměstnanci

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci