logo Fakulta sportovních studií Inkubátor kinantropologického výzkumu
14519610 IKV Fakulta sportovních studií MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěIng. Zuzana Sajdlová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci