logo Výzkumná skupina Martina Lysáka
Mendelovo centrum genomiky a proteomiky rostlin
14712002 CGR MCGPR Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci