Výzkumná skupina Zbyňka Zdráhala

14712006 Prot MCGPR

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce