logo Výzkumná skupina Šárky Pospíšilové
Centrum molekulární medicíny
14713003 LGen CMM Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci