logo Centrální laboratoř Genomika
Centrum molekulární medicíny
14713004 Genomics CMM Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí sdílené laboratořeMVDr. Boris Tichý, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci