logo Výzkumná skupina Ireny Rektorové
Centrum neurověd
14714005 NEU5 CN Středoevropský technologický institut MU

Publikační činnost

Vedoucí výzkumné skupiny seniorprof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci