logo Oddělení podpory vědy a inovací
Sekce administrativy
14719020 RIS Adm Středoevropský technologický institut MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Vedoucí odděleníIng. Kateřina Ornerová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího odděleníMgr. Pavla Foltynová, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci