logo Knihovna univerzitního kampusu
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
148240 KUK SUKB Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci