logo Automatizované infrastrukturní systémy
Divize IT infrastruktury
14920320 AIS DITI Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci