logo Analýza a kooperace
Divize IT infrastruktury
14920330 ANKO DITI Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Ivana Křenková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci