logo Bezpečnost digitálních identit
Divize IT infrastruktury
14920340 ANKO DITI Ústav výpočetní techniky MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Slávek Licehammer

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci