logo Vedení ÚVT, sekretariát
Ústav výpočetní techniky
149209 Ved,Sek ÚVT Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci