logo CERIT SC
Ústav výpočetní techniky
149211 CERIT SC ÚVT Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

ředitel Centra CERIT-SCprof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci