logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě
Centrum jazykového vzdělávání
149621 OddFF CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Martina Šindelářová Skupeňová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce