logo Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií
Centrum jazykového vzdělávání
149623 OddFSS CJV Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci