1. Aprobační komise
 2. Akademický senát
 3. Asistenti ASMU
 4. Legislativní komise ASMU
 5. Ekonomická komise ASMU
 6. Volební a mandátová komise ASMU
 7. Doktorandská komise ASMU
 8. Disciplinární komise
 9. Emeritní profesoři
 10. Evidence spolupracovníků pracoviště
  • Katedra environmentálních studií
  • Institut pro dopravní ekonomii, geografii a politiku
 11. Mezinárodní vědecká rada
 12. Kolegium děkana
 13. Knihovní komise
 14. Dislokační komise
  • Středoevropský technologický institut
 15. Ekonomická komise
 16. Ediční rada (vědecká redakce)
 17. Etická komise
 18. Etická komise pro výzkum
 19. IT komise
  • Středoevropský technologický institut
 20. Ubytovací komise
 21. Rada Kulturního centra
 22. Rada pro kulturu a umění
 23. Odborná komise pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení
 24. Panel pro rovné příležitosti
 25. Redakční rada Magazínu M
 26. Rada pro informační technologie
 27. Rada pro transfer technologií
 28. Komise pro studium
 29. Komise pro strategii
  • Středoevropský technologický institut
 30. Stipendijní komise
 31. Komise pro stravovací politiku
 32. Programová rada Univerzitního centra Telč
 33. Koordinační rada pro učitelství
 34. Rada pro výstavbu
 35. Programová rada Univerzity třetího věku
 36. Komise pro pediatrickou specializaci
 37. Komise požárně technická a bezpečnosti a hygieny práce
 38. Kolegium rektora
 39. Kolegium ředitele
 40. Rozšířené kolegium rektora
 41. Rada pro strategické výzkumné projekty
 42. Krizový štáb
 43. Komise pro technický rozvoj
 44. Krizový výbor
 45. Komise pro vyhodnocení Ceny děkana
 46. Rozšířené kolegium děkana
 47. Legislativní rada
 48. Likvidační komise
 49. Oborová komise
 50. Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat LF MU
 51. Oborová rada
 52. Porada vedení
 53. Pracovní skupina pro HR Award
 54. Pracovní skupina pro infrastrukturu
 55. Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL
 56. Pracovní skupina pro restrukturalizaci Centra léčivých rostlin
 57. Pracovní skupina pro simulace v medicíně
 58. Pracovní skupina pro strategii ve vizuální prezentaci
 59. Rada garantů studijních programů
 60. Rozvrhová komise
 61. Rada studijních programů
 62. Rada pro vnitřní hodnocení
 63. Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol
 64. Správní rada
 65. Vedení
 66. Vědecká rada