Školitelé PhD — FF: Ruská literatura (7310V147)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — FF: Filologicko-areálová studia (7310V303)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — FF: Teorie a dějiny slovanských literatur (8106V006)

Zápisy z jednání