Školitelé PhD — FF: Filozofie (6101V004)

Zápisy z jednání