Školitelé PhD — PrF: Právo Evropských společenství (angl.) (6801V020)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PrF: Mezinárodní a evropské právo (6801V042)

Zápisy z jednání


Školitelé PhD — PrF: Právo informačních a komunikačních technologií (angl.) (6801V052)

Zápisy z jednání