Absolventská síť

 • 1.Zůstává přístup k IS MU i osobám, které již odešly ze školy?
  Ano. I po ukončení studentského í zaměstnaneckého vztahu můžete mít zájem být s institucí dál v kontaktu. Nadále funguje vaše učo a heslo pro přístup, e-mailová schránka a možnost používat různé komunikační agendy (Vývěska, Diskuse, ...). Možnosti některých agend mohou být omezené.

  Smyslem zachovaného přístupu do IS je například

  • umožnit Vám kontakt s bývalými spolužáky či spolupracovníky,
  • umožnit Vám snadno podat e-přihlášku k dalšímu studiu či zakoupit kurzy celoživotního vzdělávání v Obchodním centru,
  • umožnit Vám přístup k výukovým materiálům (Vaše studijní výsledky, studijní materiály ap.).

 • 2.Co je přesně Absolventská síť MU?
  Absolventi školy mají v IS dostupný rozcestník Absolvent, na kterém jsou soustředěny komunikační agendy a informační zdroje, o kterých lze předpokládat, že mohou být pro absolventa užitečné.

  Osobní administrativa Absolventská síť

  Absolventi obecně mohou mít přístup k určitým aplikacím či funkcím IS, ke kterým nemají přístup jiní neaktivní uživatelé (bývalí pracovníci či neúspěšní studenti).

  Do Absolventské sítě byli zařazeni všichni absolventi od vzniku školy v roce 1919. Záznamy o nich byly digitalizovány, byla jim přidělena uča a vytvořeny Osobní stránky. Tito starší absolventi mají možnost svůj záznam v IS oživit a k síti se připojit - zejména za účelem navázání kontaktu s bývalými spolužáky.

  Registrace do Absolventské sítě: https://is.muni.cz/absolventi/

 • 3.Validace účastníků Absolventské sítě
  Registrace do sítě je jednoduchá, zahrnuje v principu jen vyplnění aktuálních kontaktů (adresa). Uživatel je pak v IS tzv. neověřený a nemá přístup k některým aplikacím (protože není jasná jeho totožnost). Může se však tzv. validovat např. zasláním oskenované verze diplomu z MU; pak je mu zpřístupněn plný rozsah IS tak, jak jej mají např. čerství absolventi odcházející ze školy.

  Pokud si však svůj přístup do IS pamatujete (a používáte heslo např. z doby svého studia či zaměstnaneckého poměru na škole), nemusíte se registrovat ani validovat v Absolventské síti.

 • 4.Jak funguje pro absolventy Osobní stránka?
  Je žádoucí, aby absolventi aktualizovali svou Osobní stránku - doplnili na sebe kontakt a další informace, mohou si např. aktualizovat fotografii. Podrobnosti o možnostech lze najít v tzv. Průvodci:

  Průvodce: Osobní stránka

 • 5.Aplikace pro setkávání se se spolužáky a známými
  Absolventy lze z hlediska způsobu setkávání se s lidmi ve škole zhruba rozdělit do dvou typů: absolventi starší nebo absolventi malých oborů cítí spřízněnost se svým studijním kruhem - skupinkou spolužáků, která společně absolvovala většinu výuky. Tyto promoční kruhy lidí jsou v IS předvyplněny a pro komunikaci v rámci nich se používá agenda Kruhy lidí.

  Průvodce: Kruhy lidí

  Absolventi velkých oborů a ti, kdo zažili kreditové, studentem řízené studium, zpravidla nemají úzkou vazbu na svůj určitý kruh, ale během studia navázali různé vztahy s různými spolužáky a dalšími osobami na škole. Tito absolventi si mohou vytvořit seznam tzv. Mých známých, informovat je o svém životě prostřednictvím blogu Vzkazy pro Mé známé a odebírat e-mailem informace o změnách, které tyto sledované osoby učinily v IS.

  Průvodce: Moji známí

 • 6.Kontrolní otázka pro případ zapomenutého hesla
  Uživatelé, kteří nejsou aktivní studenti či zaměstnanci, si mohou v aplikaci na změnu hesla nastavit tzv. kontrolní otázku pro případ zapomenutého hesla. Zdaří-li se jim zadat na ni v takové situaci správnou odpověď, IS jim zašle nové heslo na e-mail, kam mají z IS přesměrovanou poštu. Doporučujeme si otázku nastavit.

  Osobní administrativa Správa Změna hesla a kontrolní otázky


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.