• 1.Co je registrace předmětů? K čemu slouží?
  Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Vyhovíte-li podmínkám stanoveným pro kurz (prerekvizity předmětu, kapacita předmětu atd.), bude vám kurz zapsán/potvrzen. Nevyhovíte-li, bude kurz označen červeně a nebude vám zapsán. Zápis (potvrzení) kurzů probíhá v období zápisu a změn v zápisu (viz harmonogram období).

 • 2.Jak si mohu zaregistrovat předmět?
  Registrační šablony slouží k usnadnění registrace. Pokud si chcete zaregistrovat předmět z vaší fakulty, postupujte přes

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty [vaše fakulta]: šablona [registrační šablona vašeho oboru]
  Registrační šablony ostatních fakult pak najdete přes

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Všechny fakulty Šablona
  Vyberte si relevantní šablonu (většinou postupujete přes studium, ročník, semestr). Zaškrtněte políčka u předmětů, které si chcete zaregistrovat a stiskněte „Ulož změny“. Teď máte vybrané předměty úspěšně zaregistrované.

  Kromě toho si ze všech fakult můžete registrovat předměty přes odkaz „Nabídka pro studenty libovolné fakulty“.

  Další možnost je registrace vložením kódu. Použijte

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Přidat předměty vložením kódu
  Do textového pole vepište kód vybraného předmětu a klikněte na „Dohledat“.

  1 Přidání předmětů pomocí kódu.

  U vyhledaného předmětu zaškrtněte políčko vlevo a změny uložte.

  Předměty si můžete také označit hvězdičkou a následně zaregistrovat pomocí odkazu „Přidat předměty s hvězdičkou“.

 • 3.Jak si vytisknu sylaby absolvovaných předmětů?
  Postupujte přes:

  Informační systém Student Závěr studia Známky za celé studium, získané kredity a studijní průměr Tisk sylabů absolvovaných předmětů

  Zaškrtněte předměty, jejichž sylaby si přejete vytisknout a vyberte jejich způsob řazení.

 • 4.Jak fungují jednotlivé odkazy v registrační aplikaci?
  Registrační aplikace nabízí tyto možnosti:

   Přidat předměty

  • Šablona fakulty
   Volba nabídne registraci předmětů dle šablon studijních plánů doporučených vaší fakultou.
  • Přidat předměty vložením kódu
   Pro přidání předmětu bez šablony. Využijete, znáte-li kód předmětu.
  • Přidat neúspěšné předměty
   Volba zaregistruje předměty, které nemáte úspěšně ukončené, a vypisují se v daném semestru. Podle SZŘ si musíte neúspěšné předměty v nejbližším možném termínu opakovaně zapsat. Nepřidáte-li si je touto volbu, přidá je systém automaticky na počátku období zápisu předmětů (platí pro předměty vypisované každý semestr). Předměty, které se nevypisují každý semestr, jsou automaticky zaregistrovány před začátkem registrace.
  • Přidat předměty s hvězdičkou
   Volba nabídne k registraci předměty, které jste si označili jako oblíbené (více viz Mohu si označit zajímavé předměty?).
  • Připravit registrační dávku
   Pro časové soutěže na začátku registrace, viz též v samostatné otázce.
  • Všechny fakulty
   Zobrazí se ostatní fakulty školy s odkazy na nabídku předmětů pro studenty libovolné fakulty a šablony fakult.

   Změny

  • Zrušit předměty
   Odregistrování předmětů.
  • Změnit ukončení
   Uplatní se, je-li předmět možno zapsat s volitelným ukončením, např. se zkouškou nebo se zápočtem.
  • Změnit kreditaci
   Uplatní se, smí-li student volit počet kreditů (např. za závěrečnou práci). Akci lze provést v období zápisu a změn v zápisu.

   Další

  • Zapsat bezproblémové registrace
   V období zápisu jsou bezproblémové registrace automaticky systémem každou noc zapsány. Touto volbou je můžete ručně zapsat ihned.
  • Obnovit přehled předmětů
   Volba vás vrátí zpět na přehled zapsaných a zaregistrovaných předmětů.
  • Přihlašování do seminárních skupin
   Je-li potřeba si u předmětu zvolit seminární skupinu (rozvrh), proveďte zde.
  • Prohlídka Katalogu předmětů
   Vyhledejte si zajímavé předměty, např. dle jejich názvu.
  • Prohlídka šablon fakult
   Pro orientaci v nabídce (i cizích) fakult setříděné dle oborů.
  • Nabídka pro studenty libovolné fakulty
   Volba zobrazí nabídku předmětů z celé MU pro studenty libovolného oboru či fakulty.

 • 5.Kdy a jak mohu zaregistrovaný nebo zapsaný předmět odregistrovat?
  Zaregistrované i zapsané předměty lze zrušit v obdobích registrace, zápisu a změn v zápisu.

  Jednotlivě lze předměty zrušit přímo v tabulce s přehledem zaregistrovaných/zapsaných předmětů kliknutím na odkaz „zrušit předmět“ ve sloupci Požaduji.

  1 Odkaz pro zrušení předmětu.

  Hromadně můžete předměty zrušit přes

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Zrušit předměty
  zde zaškrtněte políčka u předmětů, které chcete odregistrovat a volbu potvrďte tlačítkem „Zruš“ registraci nebo zápis zaškrtnutých předmětů.

 • 6.Jaký je rozdíl mezi registrací, zápisem a změnami v zápisu předmětů?
  Registrace
  Období registrace slouží k vyjádření zájmu o studium předmětů, případně k získání lepší časové známky u kapacitně omezených předmětů.
  Zápis
  V tomto období dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Teprve okamžikem zápisu získáváte právo a povinnost předmět studovat. Předměty lze nadále registrovat či rušit, bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.
  Změny v zápisu
  V období konečných změn v zápisu lze předměty i nadále registrovat či rušit. Bezproblémové registrace se každou noc automaticky zapíší.

 • 7.Proč mají v registraci přednost opakující studenti?
  Studenti mají dle SZŘ (čl. 20 odst. 1) povinnost opakovat neúspěšně ukončené předměty v nejbližším semestru, kdy jsou opět vypsány. Aby mohli opakující studenti dostát této povinnosti, systém se jim snaží zajistit dobré pořadí a přednostní zápis. Konkrétní způsob, jakým jsou neúspěšné předměty nanucovány, najdete v otázce Nanucování neúspěšně ukončených předmětů k opakovanému studiu.

 • 8.Nanucování neúspěšně ukončených předmětů k opakovanému studiu
  Pro nanucování neúspěšně ukončených předmětů jsou stanovena tato pravidla:

  • Nesplněný předmět, který se nevypisuje každý semestr, je vám zaregistrován před začátkem registrace (získáváte tak nejlepší pořadí).
  • Nesplněný předmět, který se vypisuje každý semestr, vám před začátkem registrace nanucen není, protože ještě nejsou uděleny známky (všichni studenti předmětu se jeví, jako by měli opakovat pro neúspěch). Bude vám automaticky zaregistrován a zapsán před začátkem období zápisu (předběhnete v pořadí běžné studenty). Víte-li, že předmět budete opakovat, doporučujeme jej nicméně zaregistrovat co nejdříve.
  • Pokud do konce změn v zápisu získáte známku (pomine důvod předmět opakovat) nebo pokud studijní oddělení schválí žádost o neopakování, IS předmět automaticky zruší ze zápisu.
  • Pokud je u předmětu nastaveno, že „předmět lze opakovaně zapisovat“, pak se ze zápisu předmětů automaticky nezruší ani po získání úspěšného hodnocení za uplynulé období.
  • Předmět se nenanucuje, pokud je kdykoli později po neúspěšném ukončení povoleno neopakovat předmět se stejným kódem.
  • Nanucený předmět se automaticky zapíše den před začátkem období zápisu i v případě, že je zaregistrován červeně.
  Nanucování předmětů se neprovádí v těchto případech:
  • Předměty povinné TV – místo nesplněného sportu můžete realizovat jiný, musíte si zaregistrovat samostatně.
  • Přerušené studium – hodláte-li se zapsat ke studiu, zaregistrujte si předměty samostatně a studium si nechte na studijním oddělení obnovit co nejdříve kvůli pořadí v kapacitně omezených předmětech.
  • Studia s individuálním studijním plánem – neúspěšně ukončené předměty může zapsat studijní oddělení po ukončení změn v zápisu.

 • 9.Jak se stanovuje pořadí, ev. proč se mi změnilo?
  Je-li předmět kapacitně omezený, automaticky zapsáni budou ti studenti, kteří mají vyhovující pořadí. Aktuální pořadí je uvedeno ve sloupci „Pořadí“. Systém pro stanovení žebříčku s pořadím používá následující pravidla:

  1. Jako první se řadí všichni ti, kdo mají předmět už zapsaný (Studijní oddělení může předmět zapsat bez ohledu na pořadí). Ti mají pořadí 0. Jejich počet najdete v údaji „Počty“.
  2. Jako druzí se řadí studenti, kteří musí předmět opakovat. U většiny předmětů tyto studenty automaticky registruje systém před začátkem registrace (mají dobré pořadí), u předmětů vypisovaných každý semestr až před začátkem období zápisu. Jejich aktuální počet (tj. ti, kdo zatím nemají úspěšnou známku) najdete v údaji „Opakující“. Do počtu opakujících se řadí i studenti, kteří si předmět zaregistrovali se špatnou časovou známkou, tato známka se jim automaticky v noci zlepší.
  3. Dále mají přednost studia, která aktivně studují některý z „Mateřských oborů“ předmětu. Zda máte přednost, zjistíte v údaji „Přednost“. Kolik žadatelů má a nemá přednost, zjistíte v údaji „Počty“.
  4. Jako poslední se řadí studia, která nestudují mateřský obor předmětu a předmět neopakují.

  Do výpočtu se nezahrnují neaktivní (např. přerušená) studia a studia s již uděleným hodnocením (např. uznané předměty).

  Uvnitř těchto skupin se pořadí řadí dle časové známky přidělené při registraci. Vaše známky najdete pod odkazem „Více informací“. Má-li více záznamů shodnou časovou známku, třídí se dále podle vnitřní identifikace záznamu v systému. Za časovou známkou je pak např. údaj 16/25, který znamená, že jde o 16. z 25 časových známek vytvořených v této sekundě.

  Pokud si student ve více svých studiích zaregistruje stejný předmět, systém takový předmět vyhledá a změní mu ve všech registracích daného studenta časovou známku na nejlepší ze všech nalezených. Změna se projeví až během 24 hodin následujících po registraci předmětu.

  Jak se může dosažené pořadí změnit?

  • Pokud se změní údaje o mateřských oborech v katalogu, získá přednost jiný počet studentů.
  • V pořadí (před začátkem období zápisu) se objeví opakující studenti, které ssystém automaticky zaregistruje.
  • Ke studiu se zapsali studenti s do té doby přerušeným studiem, kteří se mohli registrovat, ale jejichž pořadí dosud nevstupovalo do výpočtu.
  • Studijní oddělení zapíše určitý počet studentů mimo běžnou registraci.
  • Ke snížení pořadí může dojít, pokud si někdo umístěný před vámi si předmět odregistruje, protože už ho nemusí opakovat, nebo ukončí (přeruší) studium. K této změně může nastat také v případě, že byl některému ze studentů před vámi předmět uznán (studenti s uděleným hodnocením se nezapočítávají do kapacity předmětu).

 • 10.Nechci opakovat volitelný předmět, kde požádám?
  Ke zrušení povinnosti opakovat předmět použijte

  Informační systém Student Začátek semestru Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět Žádám o zrušení povinnosti opakovat neúspěšně ukončený předmět

  Studijní a zkušební řád ukládá povinnost opakovaně zapsat v nejbližším možném termínu neúspěšně ukončený předmět.

  V čl. 20 odst. 3 se uvádí

  (2) Povinnost opakování podle odstavce 1 může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u předmětů, které jsou ve vztahu k danému studiu volitelné, a to nejvýše v celkovém rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty tohoto studia. Po splnění požadavků povinného bloku se další zapisované předměty tohoto bloku posuzují jako volitelné.

  Tato aplikace informuje, kolik kreditů za zrušení povinnosti opakovat předmět již máte vyčerpáno, a umožňuje podat studijnímu oddělení žádost o povolení předmět neopakovat.

  Podanou žádost studijní oddělení vyřídí (povolí či zamítne), systém vás o tom bude informovat elektronickou poštou. Dokud žádost není vyřízena kladně, vaše povinnost kurz opakovat trvá. Dokud není žádost vyřízena, můžete ji stáhnout.

  Žádosti o zrušení povinnosti opakovat předmět lze podávat nejpozději do konce období změn v zápisu v semestru, kdy je předmět automaticky znovu zapisován kvůli neúspěšnému absolvování.

  Pokud je žádosti vyhověno, nelze již předmět v budoucnu znovu zapsat.

  Podání žádosti o neopakování nesouvisí s hodnocením předmětu, pokud jste se nedostavili k žádnému zkušebnímu termínu a bylo vám uděleno hodnocení „-“, je i toto hodnocení počítáno do studijního průměru.

  Máte-li pochybnosti, zda je určitý kurz pro vás volitelný, kontaktujte vaše studijní oddělení.

  Pozor

  Aplikace uvádí přehled všech neúspěšných kurzů, posouzení, které jsou pro vás volitelné, proveďte sami. Neopakovat kurzy můžete, pouze pokud součet kreditových hodnot nepřesáhne 10 % minimální kreditové hodnoty studia.

  Pro výpočet minimální kreditové hodnoty studia se používá standardní doba studia studijního oboru, a to nejdelší z dob aktivně studovaných oborů (pokud jich student aktivně studuje v rámci jednoho studia více). Pro jeden semestr se započítává do minimální kreditové hodnoty studia 30 kreditů.

  Rozlišení na povinné a volitelné předměty není dosud v systému implementováno. Proto je možné zadat žádost o zrušení povinnosti opakovat i u předmětů, které jsou pro vás povinné. Musíte sami rozlišit, zda jde o předmět povinný nebo volitelný. Studijní oddělení žádost o zrušení povinného předmětu odmítne, přidáte mu však tímto zbytečnou práci. Za dosud neimplementovanou funkci v is.muni.cz se provozovatelé systému omlouvají.

 • 11.Registrace je červená, jak požádám o výjimku?
  Červená hlášení v tabulce se zaregistrovanými/zapsanými předměty označují problémy a tyto předměty vám nebudou zapsány. Předmět může být zaregistrován problémově (červeně) z různých důvodů. Pokud je důvodem nesplněná prerekvizita (tj. pokud má student dobrou časovou známku, ale nesplnil prerekvizitu – předmět), pak takový student blokuje místo v kurzu ostatním studentům s bezproblémovou registrací, ale horší časovou známkou. Jestliže student s červenou registrací v době zápisu předmětů splní prerekvizitu, bude mu předmět zapsán s jeho časovou známkou. U některých důvodů lze požádat vyučujícího o udělení výjimky/souhlasu se zápisem prostřednictvím odkazu „žádost o výjimku“, který najdete v tabulce zapsaných/zaregistrovaných předmětů ve sloupci „Zapsáno“. Tento odkaz je k dispozici v období zápisu předmětů. Během období registrace předmětů není k dispozici. Během tohoto období se celá řada problémů v registraci vyřeší (chybějící prerekvizity apod.), takže žádosti o výjimky není ještě zapotřebí podávat.

  Aplikace nabídne formulář pro text dopisu vyučujícím předmětu. Uveďte v dopise důvody, proč by vám učitel měl výjimku či souhlas se zápisem umožnit. Tlačítkem pro odeslání dopisu zároveň podáváte žádost. Dosud nevyřízenou žádost můžete na stejném místě opět stáhnout. Aplikace o tom odešle e-mail vyučujícím (příp. garantovi předmětu či kontaktní osobě, podle toho, kdo je odpovědný za vyřizování výjimek). Pokud došlo k takové změně, že je vaše původně červená registrace bílá (problém se vyřešil), vidí učitel, že posuzovat žádost o výjimku je zbytečné. Žádost můžete stáhnout, chcete-li, ale není to nutné.

  Žádost o výjimku podejte včas, aby učitel stihl reagovat do konce období změn v zápisu. V opačném případě vám předmět nebude zapsán.

  Pokud vám vyučující výjimku v IS MU kliknutím udělí, stane se registrace předmětu bezproblémovou (bílou), protože splnění podmínek registrace se dále nezohledňuje. Předmět vám poté bude moci být zapsán.

  V některých případech o výjimku nelze požádat, protože ji učitel nesmí udělit. V těchto případech může kurz zapsat pouze studijní oddělení.

  1 Jeden z možných důvodů, proč předmět nelze zapsat.

 • 12.Co jsou prerekvizity a jak se vyhodnocují?
  Prerekvizity určují podmínky, které musíte mít splněny před zapsáním vybraného předmětu.

  ZnačkaVýznam: je nutné mít
  P10 || P11absolvováno P10 nebo P11
  P10 && P11absolvováno P10 a P11
  !P10neabsolvováno P10
  (!P10) && (!P11)neabsolvováno P10 ani P11
  NOW(P10)současně zaregistrováno nebo zapsáno P10
  NOW_LIMIT(P10)současně bezproblémově zaregistrováno (v limitu, splňuje všechny případné další prerekvizity) nebo současně zapsáno
  !NOWANY(P10,P11,P12)souběžně nezaregistrováno ani nezapsáno nic z P10,P11,P12
  fakulta(1411)student musí být studentem dané fakulty
  Seznam zkratek (místo zkratky fakulty se jako parametr používá id fakulty nebo její doménové jméno): „med“ = 1411, „phil“ = 1421, „law“ = 1422, „fss“ = 1423, „sci“ = 1431, „fi“ = 1433, „ped“ = 1441, „fsps“ = 1451, „econ“ = 1456
  program(M-TV)student musí být studentem daného programu
  smer(BIVT)student musí být studentem daného směru
  obor(HOT)student musí být studentem daného oboru
  forma(P)student musí být studentem dané formy studia
  typ_studia(BM)student musí být studentem daného typu studia (B, M, N, D, C, R)
  semestr(2)student musí být zapsán v daném semestru
  rocnik(1)student musí být zapsán v daném ročníku
  studijni_skupina(N)student musí být členem dané studijní skupiny
  souhlasexplicitní (v IS MU vyznačený) souhlas učitele (o udělení souhlasu je nutné nejprve požádat)
  kredity_min(125)získáno alespoň 125 kreditů
  vycetvyjadřuje, kolik je splněno ze všech požadovaných prerekvizit
  nesplneno_tvzískáno méně než 4 zápočty z TV v prezenčním studiu bakalářských nebo magisterských programech (B, M)
  pov_tvzapisovat smí studenti prezenční formy B a M studia, kteří nejsou studenty FSpS či Učitelství pro 1. stupeň základní školy, a kteří zároveň získali méně než 2 zápočty s atributem TV
  smi_placenou_tvzapisovat smí studenti prezenční formy N a D studia nebo studenti B či M studia, kteří už absolvovali 4 zápočty z TV, a kteří nejsou kmenovými studenty FSpS nebo Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  maxszz(SZZ_MDP, 2)zapisovat smí studenti, kteří mají méně jak tři známky z předmětu závěrečné zkoušky s kódem S_SZZ_PREDMETY
  szz_vyplnenozapisovat smí studenti, kteří mají převzatý archiv závěrečné práce
  szz_vyplneno_temazapisovat smí studenti, kteří mají zapsaný jiný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema a zároveň mají převzatý archiv závěrečné práce (v případě, že student nemá dosud zapsaný žádný předmět s prerekvizitou szz_vyplneno_tema, vyplněnost archivu se nekontroluje)

  Pozor

  Nepřehlédněte vykřičník před kódem předmětu, který znamená, že daný předmět nesmíte mít absolvovaný.

  Vyhodnocování prerekvizit při udělování výjimek

  Pokud se při vyhodnocování prerekvizit zobrazí hlášení „chyba v předpokladu“, vypíše se informace o poslední vyhodnocované součásti prerekvizity. Prerekvizita se vyhodnocuje pouze do té doby, dokud není znám jasný výsledek. Tedy např. pokud je prerekvizita zadána jako IB000 && „cokoliv“ a student nemá splněn předmět IB000, potom se „cokoliv“ už ani nevyhodnocuje a jako chyba se vypíše IB000. Pokud je zadána prerekvizita IB000 || „cokoliv“ a student nemá splněno IB000, potom se jako případná chyba vypíše „cokoliv“.

  Tip

  ( IB000 || IB112 ) && !IA008


  Student nesplnil IB000, vyhodnocuje se, zda splnil alespoň IB112 (protože je IB000 || IB112). Pokud nesplnil ani IB000 ani IB112, pak je prerekvizita vyhodnocena jako 0 && „cokoliv“ a tedy není potřeba ji dále vyhodnocovat. Posledním vyhodnocovaným výrazem bylo IB112, které se také vypíše jako chyba.

  Pokud student splňuje prerekvizity pro zápis předmětu v jednom studiu a má zde předmět bezproblémově zaregistrován nebo zapsán, automaticky pak splňuje prerekvizity i ve všech svých dalších studiích.

 • 13.Kde zjistím předměty, které bych si měl zaregistrovat?
  Doporučenou nebo povinnou skladbu studia stanovuje fakulta ve studijním katalogu. Pro usnadnění registrace jsou připraveny šablony pro jednotlivé obory. Ověřte si vám stanovené podmínky ve studijním katalogu.

  Podrobnější informace o daném předmětu zjistíte kliknutím na jeho kód. Tyto informace vyplňuje vyučující (případně garant) daného předmětu, rozsah informací tak může být u každého předmětu jiný. Stejně tak nemusí být u každého předmětu vyplněny všechny rubriky.
  V „Informacích o předmětu“ můžete najít tyto informace:

  Rozsah
  Uvádí týdenní hodinovou dotaci předmětu prostřednictvím tři políček pro tři možné typy výuky. První pole označuje počet přednášek, druhé pole cvičení a třetí pole praktické a jiné aktivity (laboratoř, projekt aj.).
  Vyučující
  Osoby podílející se na výuce předmětu. U každé osoby je uveden způsob, jakým se na výuce podílí (přednášející, cvičící, pomocník aj.).
  Garance
  Osoby a pracoviště odpovědné za vypsání a realizaci předmětu. Uvedena je také kontaktní osoba, na kterou se lze obrátit ohledně konzultace předmětu.
  Rozvrh
  Doba, kdy je předmět vyučován.
  Předpoklady
  Přehled prerekvizit, omezujících zápis do předmětu, včetně jejich vyhodnocení (odkaz „Mám splněno?“)
  Omezení zápisu do předmětu
  Vypsaná omezení pro zápis předmětu např. omezená kapacita předmětu, omezení dle oborů, příp. další omezení.
  Mateřské obory
  Seznam oborů, pro které je předmět primárně určen, a které mají při zápisu přednost.
  Cíle předmětu
  Představují výstupy z učení tj. soubor znalostí, dovedností, schopností, přístupů a porozumění, které by měl student po absolvování předmětu ovládat.
  Osnova
  Seznam probíraných témat v rámci výuky.
  Literatura
  Seznam doporučené literatury k předmětu.
  Výukové metody
  Uvádí se způsob výuky, která podporuje dosažení zamýšlených výstupů z učení (např. teoretická příprava, laboratorní cvičení, stáž atd.).
  Metody hodnocení
  Rubrika pro požadavky učitele (docházka, průběžná práce, podmínky závěrečné zkoušky).
  Navazující předměty
  Obsahuje návrh souvisejících předmětů.
  Informace učitele
  Informace např. o konzultačních hodinách, odkazy na další informace, webové stránky apod.
  Další komentáře
  Místo pro doplňující údaje k předmětu.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Seznam předmětů, v jejichž prerekvizitách se vybraný předmět nachází, včetně vyhodnocení prerekvizit (odkaz „Mám splněno?“)

  Pod výpisem „Informací o předmětu“ najdete odkazy na další aplikace, které s předmětem souvisí. Jedná se o:

  Úplný výpis informací o předmětu
  Výpis všech zadaných údajů k předmětu.
  Statistika známek
  Aplikace zobrazující statistiku známek a úspěšnost studentů vybraného předmětu v předchozím období.
  Statistika zápisu
  Aplikace vytvoří pro vybrané předměty přehled, kolik studentů projevilo zájem (registrace), nebo kolik studentů má předmět zapsán (v aktuálním období).
  Přehled seminárních skupin
  Přehled vypsaných seminárních skupin předmětu v aktuálním období.
  Výsledky předmětové ankety
  Výsledky ankety za předchozí období.
  Předmětové diskusní fórum
  Přehled diskusních fór předmětu ve všech obdobích, kdy byl předmět vypsán.
  Permalink
  Permanentní odkaz na stránku Informace o předmětu.

 • 14.Jak zjistím, kdy probíhá registrace?
  Zvolte

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Běží registrace? Kdy se mohu registrovat?
  Zde najdete grafické znázornění termínů registrace, zápisu a změn v zápisu na jednotlivých fakultách. Svislá černá čára označuje aktuální den. Konkrétní termíny lze zjistit rozkliknutím celého řádku nebo najetím kurzoru myši na období v proužku. Pokud se jedná o termín v budoucnosti, zobrazí se dole v tabulce zbývající počet dní do tohoto data.

  Pod tabulkou s termíny se pak zobrazuje zařazení do registrační vlny, tj. zbytkový objem kreditů, posunutí začátku registrace atd.

  1 Označení aktuálního dne.

  2 Zobrazení všech termínů rozkliknutím vybraného řádku.

  3 Zobrazení konkrétního termínu po najetí kurzoru myši na proužek.

  4 Počet dní do vybraného termínu.

  5 Informace o registrační vlně.

 • 15.Co jsou registrační vlny?
  Registrační vlny stanovují pořadí, kdy pro určitou skupinu studentů začíná registrace předmětů. Registrační vlny začínají výhradně v pracovní den. Začátek registrace je pro jednotlivé studenty rozložen do pěti vln, kdy postupně se může registrovat stále více studentů.

  Pro stanovení pořadí se použije tzv. zbytkový objem kreditů definovaný takto:

  Zbytkový objem kreditů pro studium v programu je rozdíl minimální kreditové hodnoty studia (standardní doba studia v semestrech krát 30) a počtu kreditů, které student ve studiu dosud získal a má je do studia v tomto programu započítány, včetně kreditů za uznané předměty (pokud je výsledek záporný, považuje se za nulu).

  První registrační vlna
  Od okamžiku zahájení registrace na dané fakultě v daném semestru se registrují studenti do studií, ve kterých dosáhli zbytkového objemu kreditů menšího než 61 kreditů a všichni studenti doktorských studijních programů.
  Druhá registrační vlna
  Od okamžiku následujícího dva pracovní dny po zahájení registrace se registrují navíc studenti se zbytkovým objemem kreditů menším než 121 kreditů.
  Třetí registrační vlna
  Od okamžiku následujícího čtyři pracovní dny po zahájení registrace se registrují navíc studenti se zbytkovým objemem kreditů menším než 181 kreditů.
  Čtvrtá registrační vlna
  Od okamžiku následujícího šest pracovních dní po zahájení registrace se registrují navíc studenti se zbytkovým objemem kreditů menším než 241 kreditů.
  Pátá registrační vlna
  Od okamžiku následujícího osm pracovních dní po zahájení registrace (pátá vlna) se registrují všichni studenti.

  Studuje-li student souběžně ve více programech (studiích), posuzuje se zbytkový objem kreditů pro každé studium zvlášť, protože se také student registruje do každého svého studia zvlášť.

  Standardně se počty dosažených kreditů počítají v noci. Pokud však bylo studentovi zadáno hodnocení těsně před začátkem registrační vlny a pro připuštění do dané registrační vlny potřebuje kredity z daného hodnocení, může použít aplikaci na přepočítání kreditů.

  Informační systém Student Začátek semestru Registrace a zápis předmětů Kdy se mohu registrovat Přepočítat počet kreditů
  V čase mezi 16:45 a 17:15, nebo při úrovni zátěže systému větší nebo rovné 2 tuto funkci použít nelze. Doporučujeme použít funkci v dostatečném předstihu před samotnou soutěží.

 • 16.Nemůžu se registrovat/zrušit registraci předmětu
  Předmět se vám pravděpodobně nedaří registrovat z následujících důvodů:
  Špatně vybrané období – semestr
  Je nutné mít vybrané správné období v záhlaví stránky. Změnu provedete kliknutím na současné období a výběrem období, ve kterém chcete registrovat předměty.

  1 Změna období.

  Nové studium

  Pokud se vám v IS MU nezobrazuje nově zapsané studium, nechte si přepočítat údaje (automaticky se údaje přepočítávají v noci) v aplikaci

  Informační systém Systém Nastavení systému Překontrolovat i nyní údaje pro titulní stránku

  Termín začátku registrace

  Nepatříte do registrační vlny, která už běží nebo na vaší fakultě registrace ještě neběží. Termín spuštění registrace pro vás naleznete pod odkazem „Kdy se mohu registrovat?“ v záhlaví registrační aplikace.

  1 Termíny registrace.

  Nelze najít předmět

  Registrace běží, ale určitý předmět se nevyskytuje v registrační šabloně. Zjistěte jeho kód prohlídkou katalogu a zaregistrujte jej dohledáním dle kódu. Je také možné, že se předmět v daném semestru nevypisuje (neučí), pak jej nelze zaregistrovat.

  Pokud se vám nedaří předmět odregistrovat, bude příčinou jeden z těchto důvodů:

  • skončilo období „změny zápisu“, takže už se žádné změny provádět nedají,
  • je právě den před vypuknutím zápisu.

  Pokud se vám zaregistrované/zapsané předměty nezobrazují, zkontrolujte si, zda máte správně vybrané období v záhlaví stránky, případně je změňte. Studujete-li (nebo jste studovali) více studií, zkontrolujte, zda máte správně vybrané studium v záhlaví stránky. Tento problém může nastat při přestupu do jiného studia – pokud vám nejsou předměty uznány a převedeny do dalšího studia, zůstávají v původním.

  Dalšími příčinami problémové registrace mohou být prerekvizity (Co jsou prerekvizity jak se vyhodnocují?), pořadí (Jak se stanovuje pořadí, ev. proč se mi změnilo?) nebo registrační vlny (Co jsou registrační vlny?). V těchto případech můžete požádat o výjimku (Registrace je červená, jak požádám o výjimku?).

 • 17.Mohu si zaregistrovat předmět z jiné fakulty?
  Ano, můžete si zaregistrovat předměty z libovolné fakulty MU. Předměty konkrétních fakult naleznete pod odkazem „Všechny fakulty“ v registrační aplikaci. Předměty, které jsou určeny studentům všech fakult bez omezení, jsou dostupné pod odkazem „Nabídka pro studenty libovolné fakulty“. Ostatní předměty nabízené fakultou najdete v šablonách jednotlivých oborů. Pokud odkaz na vybranou fakultu nevidíte, neprobíhá na ní zřejmě registrace. Kdy probíhá registrace?

  Hledáte-li předměty, které se vám hodí do rozvrhu, využijte aplikaci Vyhledávání v rozvrhu, více viz Nápověda.

 • 18.Nepodařilo se mi zaregistrovat předměty v termínu, co mám dělat?
  Pokud jste si předměty nestihli zaregistrovat v termínu, nic se neděje, máte možnost si je zaregistrovat později v období zápisu nebo změn v zápisu.

  Pokud vyučující odeslal hromadný dopis studentům předmětu dříve, než vám byl předmět zapsán, budete o této skutečnosti informováni automatickým e-mailem. Hromadné dopisy jsou také automaticky ukládány do složky „Organizační pokyny“ ve „Studijních materiálech“ předmětu.

 • 19.Mohu si označit zajímavé předměty?
  Ano, libovolné předměty v „Katalogu předmětů“ si můžete označit hvězdičkou po kliknutí na kód předmětu, kterým se zobrazí podrobné informace. Hvězdičku naleznete vedle názvu předmětu a jejím označením si předmět přidáte mezi oblíbené. Předměty si můžete označit i v dalších aplikacích, blíže viz Nápověda.

  1 Označení předmětu hvězdičkou.

  Označené předměty si pak můžete jednoduše zaregistrovat prostřednictvím odkazu „Přidat předměty s hvězdičkou“ v registrační aplikaci. Zde si můžete zobrazit i předměty označené vašimi známými.

 • 20.Jak můžu registraci provést rychle?
  Chcete-li si určitý předmět zaregistrovat co nejdříve, najděte si jej před vypuknutím registrace v šabloně a klikněte na „zkusit zaregistrovat“. Zobrazí se chybová stránka, předmět se nezaregistruje (ještě nezačala registrace), ale stránku s chybou můžete opakovaně „obnovit“ (tlačítkem prohlížeče pro znovunačtení webové stránky). Po vypuknutí registrace se vám takto předmět co nejrychleji zaregistruje.

  Více předmětů zároveň si můžete připravit k registraci pomocí registrační dávky. To znamená, že před vypuknutím registrace si sestavíte stránku se seznamem předmětů a opakovaně se je pokusíte jedním kliknutím zaregistrovat. Před vypuknutím registrace klikněte v registrační aplikaci na „Připravit registrační dávku“. Vložte kódy předmětů a tlačítkem „Dohledat“ zobrazte názvy. Zaškrtnutím vlevo označte maximálně deset předmětů a klikněte na „Zkusit zaregistrovat“. Dále je průběh stejný jako v případě popsaném výše. Pokud registrační dávku chystáte dříve než těsně před vypuknutím registrace, uložte si adresu stránky po spuštění registrační dávky např. do oblíbených stránek (v prohlížeči) a v den registrace se k ní vraťte.

  1 Označte, který předmět chcete přidat do registrační dávky.

  2 Potvrďte výběr tlačítkem „Použít zaškrtnuté“.

  3 Výběr fakulty.

  4 Pole pro vepsání kódu předmětu.

  5 Dohledat předmět dle kódu.

  Jak zjistím aktuální čas ISu, abych věděl, kdy je přesně 17:00?

  Nemáte-li zájem se časové (klikací) soutěže zúčastnit, nemusíte volbu použít. Zaregistrujte se běžným způsobem vložením kódu nebo výběrem dle šablon.

  Použitím registrační dávky v období zápisu se předměty dávkově pouze zaregistrují, a je tedy nutné si je ještě zapsat (lze použít odkaz „Automaticky zapsat bezproblémové registrace v období zápisu“).

 • 21.Mohu někde najít historii operací registrace/zápisu?
  Ano, naleznete zde název období a registrovaného/rušeného předmětu, časovou známku požadavku a identifikaci osoby, která jej zadala.

  Použijte odkazy:

  Informační systém Student Začátek semestru Historie mých operací

  1 Prováděná operace.

  2 Období.

  3 Název předmětu.

  4 Kdo provedl operaci.

 • 22.Mám přerušené studium, mám se registrovat?
  Pokud se hodláte v nadcházejícím semestru zapsat ke studiu, zaregistrujte si předměty. Vaše registrační požadavky nebudou zahrnuty do výpočtu pořadí registrace v rámci předmětu. Zapíšete-li se později ke studiu, pořadí se správně vypočte dodatečně (uplatní se časové známky z okamžiků, kdy byl předmět zaregistrován). Je-li pro vás pořadí důležité (u kapacitně omezených předmětů), je žádoucí se zapsat ke studiu včas, dříve než vypukne zápis předmětů. Jinak vás v pořadí (zápisu předmětů) mohou předstihnout studenti s aktivním studiem.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.