Environmentální studia

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor Environmentální studia se zaměřuje na společenskovědní aspekty ekologických problémů. Jeho cílem je pochopení historických a kulturních zdrojů ekologických problémů a adekvátně prohloubené studium možných východisek v konkrétních sociálních, ekonomických, politických, právních, religionistických a dalších souvislostech. Nutnou podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia je bakalářský diplom a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Studium environmentálních studií je otevřeno absolventům bakalářského nebo magisterského studia přírodních, zemědělských, humanitních nebo sociálních věd.

(?)

Absolventi Environmentálních studií nacházejí uplatnění v institucích, které nevystačí s úzce technickým či přírodovědným pojetím ekologických problémů. Mohou být zaměstnáni např. v orgánech státní správy, v institucích ochrany přírody, ve spravování chráněných krajinných území a v environmentálním poradenství (všude, kde je nezbytná znalost společenských kontextů a potřeba komunikace), v environmentální osvětě a výchově na všech stupních, v profesionalizujících se nevládních ekologických a občanských organizacích apod.

(?)
0
Aktivní studenti
241

Specifikace oboru

Obor: Environmentální studia
Zkratka: EN
Kód: 6107T013
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6741 N-HE Humanitní environmentalistika