Galerijní pedagogika a zprostředkování umění

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Dvouoborové studium kombinace navazujících magisterských studijních oborů učitelství pro střední školy je určeno absolventům bakalářského studia příslušné kombinace dvou studijních oborů nebo příslušného dvouoborového studia.

Příklady oborů, pro jejichž absolventy je navazující magisterské studium Galerijní pedagogiky přímo určeno:

1. Pedagogické fakulty: Výtvarná výchova a jiné výtvarně zaměřené obory

2. Filozofické fakulty: Dějiny umění, Sdružené vědy uměnovědné, Muzeologie

3. Vysoké výtvarné umělecké školy: všechny ateliéry v bakalářském stupni

4. Janáčkova akademie aj.: Dramatická výchova

Příklady bakalářských oborů, jejichž absolventi s prokazatelnou mírou vhodných předpokladů mohou do navazujícího magisterského studia Galerijní pedagogiky vstoupit:

Pedagogické fakulty: obory s Českým jazykem, Občanskou výchovou, Speciální pedagogikou, Sociální pedagogikou, Tvořivou dramatikou, Dějepisem

Filozofické fakulty: obory s Historií, Muzeologií, Českým jazykem, Pedagogikou, uměnovědnými obory

Fakulty architektury VUT: architektura.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Zkratka: GAL2S
Kód: 7504T310
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy