Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Rychle, přesně, bezbolestně (obor Anesteziologie, intenzivní medicína, algeziologie)

Rozbalit vše

Naučit se vědecky pracovat v medicínském specializačním oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (ANIMAL). Umět oborová témata ANIMAL propojit se souvisejícími klinickými tématy (např. chirurgickými) a s bazálním výzkumem (např. biologie, genetika apod.)

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhnout a realizovat (vést) vědecký projekt v oblasti klinického výzkumu;
  • kriticky analyzovat vědecké poznání v oboru;
  • rozumět základům statistiky.
(?)

Získání titulu Ph.D. by mělo ve vědeckých organizacích (jako je např. LF či FN) být podmínkou k získání vedoucích míst souvisejících s výzkumem (např. zástupce pro školství a vědu/výzkum, vedoucí oddělení atd.).

(?)
  • Lékař specialista
(?)

Standardní doba studia činí 8 semestrů (max. 14 semestrů).

Výuka oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie zahrnuje: povinné předměty; povinně volitelné předměty; mezinárodní, národní a lokální sjezdy a konference; publikační aktivitu.

OR stanovuje jako povinné předměty: Analýza klinických dat; Plánování a hodnocení klinických studií. Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty doktorského studia LF MU.

Další minimálně 2 povinně volitelné předměty určí školitel při zahájení studia - tvorbě plánu. OR stanovuje jako povinnou minimální aktivitu na mezinárodních, národních a lokálních sjezdech a konferencích:

1 mezinárodní sjezd za studium pasivně

1 národní sjezd za rok pasivně

1 národní sjezd za studium aktivně

semináře kliniky průběžně pasivně

1 seminář kliniky za studium aktivně

(?)

Absolvování povinných předmětů

Předložení dizertační práce

Minimální publikační aktivitu (min. počet bodů 12 dle kreditního systému). Od roku 2011 je k obhajobě vyžadována alespoň jedna publikace originálních výsledků disertační práce v časopise s IF jako první autor nebo spoluautor. V případě spoluautorství bude nutná ještě jedna publikace originálních výsledků v časopise bez IF.

Složení státní doktorské zkoušky

Úspěšná obhajoba dizertace před Oborovou radou

(?)
0
Aktivní studenti
12

Specifikace oboru

Obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Zkratka: ANIM
Kód: 5103V071
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5167 D-AL4 Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté)