Kulturní studia Číny

Rozbalit vše

Koncepce bakalářského oboru Kulturní studia Číny vychází ze záměru poskytnout studentům ucelenou znalost čínské kultury a jazyka. Obor klade rovnoměrný důraz na tradiční i moderní složku a vede studenty k chápání souvislostí a diskontinuit mezi tradiční a moderní čínskou společností. Kurikulum nabízí intenzivní tříletý kurz čínského jazyka a řadu specializovaných předmětů z historie, filozofie, literatury, lingvistiky, antropologie, dějin umění i základní znalosti o sousedních kulturách (Japonsko, Tibet, Mongolsko aj.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v zásadních oblastech čínské kultury a chápat jejich vzájemné souvislosti;
  • ovládat mluvenou a psanou čínštinu na úrovni HSK 5;
  • diskutovat na různá témata z čínských dějin, literatury, filozofie, náboženství, umění, politiky a jazyka;
  • rozpoznat čínská sociokulturní specifika a prakticky je uplatnit;
  • uplatnit metodiku vědecké práce se specializací na zvolenou podoblast čínských studií.
(?)

Absolventi oboru Čínská kulturní studia mohou pracovat v různých profesních oblastech. Kromě tlumočení a překládání jde o poradenství, obchod, cestovní ruch, jazykovou výuku, alternativní medicínu aj. Tyto obory obvykle vyžadují hlubší specializaci.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů. Pro přístup ke státní zkoušce musí studující získat předepsaný počet kreditů ve 4 kategoriích (společný základ, povinné, povinně volitelné a volitelné předměty).

Studenti se během studia řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům naleznete na stránkách fakulty.

Bakalářské studium nabízí základní jazykový kurs moderní čínštiny čítající 12 výukových hodin týdně v 1. ročníku a po 8 hodinách v 2. a 3. ročníku. Je možné si také zapsat úvodní kurs klasické čínštiny a volitelnou četbu klasických textů.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Zkouška sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a z ústní zkoušky z dílčích oborů:

dějiny Číny, dějiny čínské literatury, dějiny čínského myšlení,

čínský jazyk (teoretická a praktická část).

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Kulturní studia Číny může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Kulturní studia Číny
Zkratka: KSC
Kód: 6702R028
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6702 B-MS Mezinárodní teritoriální studia