Evropská hospodářská, správní a kulturní studia

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Evropská hospodářská, správní a kulturní studia je konstituován jako obor věnující se oblastem evropského prostoru, které jsou předmětem výuky a výzkumu fakult, které se na koncipování oboru podílí. Jedná se především o oblasti související s ekonomickými aspekty integračních procesů, s ekonomickým aspektem řízení institucí veřejné správy, se studiem relevantních správních a právních disciplín a kulturologicko historickým zkoumáním problematiky typické pro země evropského prostoru. Protože se předpokládá, že absolvent oboru bude díky jeho odbornému obsahu splňovat požadavky na vysoký profesionální profil pracovníků pracujících přímo v evropských integračních strukturách, ve kterých najde uplatnění, je ve studijním plánu kladen zvýšený důraz na jazykové znalosti a na praktické ověření studiem získaných znalostí v praxi instituce veřejné správy ve vybrané zemi EU. Předpokládá se vstupní znalost dvou jazyků (z výběru angličtina, němčina, francouzština) na maturitní úrovni. Studijní obor je připraven ve spolupráci těchto fakult Masarykovy univerzity v Brně, které budou zajišťovat jimi garantované předměty ve svých vzdělávacích areálech:

Ekonomicko-správní fakulta

Filozofická fakulta

Právnická fakulta

(?)

Absolventi by měli díky odbornému obsahu oboru splňovat požadavky na vysoký profesionální profil pracovníků pracujících přímo v evropských integračních strukturách. Jedná se především o oblasti související s ekonomickými aspekty integračních procesů, s ekonomickým aspektem řízení institucí veřejné správy.

(?)
0
Aktivní studenti
229

Specifikace oboru

Obor: Evropská hospodářská, správní a kulturní studia
Zkratka: EHS
Kód: 6202R074
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa