Hudební věda

Rozumět hudbě.

Rozbalit vše

Cílem čtyřletého doktorského studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků. Studium nabízí vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci v oboru hudební historie, sociologie, estetiky, hudební teorie a organologie. Obor se zaměřuje na okruhy z oblasti starší a novější české a evropské hudební kultury, se zvláštním přihlédnutím na některá témata: hudební aktivity náboženských bratrstev na Moravě v raném novověku, hudba na šlechtických dvorech, Leoš Janáček, Alois Hába, výzkum vkusu publika, vztah hudební teorie a estetiky v 19. a ve 20. století ad. Absolventi jsou vybaveni pro práci v oboru, která vyžaduje odborné znalosti a schopnost kritického myšlení. V plném rozsahu ovládají diskurz oboru a metodologické problémy jednotlivých disciplín. Jsou vybaveni zevrubnou znalostí předmětu své specializace. Jsou schopni samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce.

Své uplatnění absolventi nacházejí na vysokých školách, v institucích vědeckého a kulturního zaměření.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí odborné a vědecké práce;
  • v plném rozsahu ovládat diskurz oboru a metodologické problémy jednotlivých disciplín;
  • mít zevrubnou znalost předmětu své specializace;
  • aktivní znalosti alespoň dvou světových jazyků, ve kterých je absolvent schopen prezentovat výsledky své práce;
  • orientace v současných muzikologických a kulturně společenských trendech.
(?)

Absolvent je vybaven pro práci v oboru, která vyžaduje odborné znalosti a schopnost kritického myšlení. Své uplatnění nachází na vysokých a středních školách, v institucích vědeckého a kulturního zaměření.

(?)
  • Učitel uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoře
(?)

Standardní doba studia činní 4 roky, studium je realizováno v prezenční i kombinované formě (čeština, angličtin, němčina). Vedoucí prací a konzultanti jsou domácí a zahraniční školitelé.

Studium nabízí vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci. Výukový plán je složen z odborných přednášek (historické a systematické), odborných seminářů a individuálních konzultací. Některé přednášky a semináře jsou realizovány v angličtině a němčině. Součástí výukového plánu je povinná účast na domácích a zahraničních konferencích. Součástí výukového plánu je vědecko-výzkumná praxe. Své kvality (znalost předmětu a zvládnutí vědeckých metod) prokazuje posluchač vypracováním doktorské disertační práce, která přináší nové vědecké poznatky.

(?)

Součástí výukového plánu je vědecko-výzkumná praxe.

(?)

Vypracování doktorské disertační práce, která přináší nové vědecké poznatky.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hudební věda
Zkratka: VHN
Kód: 8102V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P8111 D-OT4 Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté)