Slavistika

Rozbalit vše

Studium poskytuje komplexní vzdělání v tradičním univerzitním oboru na bázi srovnávání slovanských jazyků a literatur s mírným areálovým pozadím jednotlivých slavistických oborů v struktuře modulů, v nichž se kombinují východoslovanský, západoslovanský a jihoslovanský jazyk a literatura. Studium má srovnávací filologický charakter. Obor poskytne komplexní srovnávací filologické vzdělání v lingvistice, literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných slovanských zemí pro činnost ve vědeckých, vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kromě češtiny a jednoho světového jazyka využít také další dva slovanské jazyky podle studijních modulů
  • produktivní komparace jako východiska vědecké filologické slavistiky
(?)

Obor poskytne komplexní srovnávací filologické vzdělání v lingvistice, literární vědě, kulturologii a historiografii příslušných slovanských zemí pro činnost ve vědeckých, vědeckopedagogických a kulturních institucích, žurnalistice a v expertní činnosti; flexibilita koncepce umožní činnost v privátním podnikání na úrovni středního a nižšího managementu.

(?)

Srovnávací pojetí studia vytváří dobré předpoklady pro logické pokračování v doktorském studiu všech komisích doktorského studia Ústavu slavistiky.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Slavistika
Zkratka: SLAV
Kód: 7310T160
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 1. 3. 2016
Program: N6107 N-HS Humanitní studia
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta