Pravěká archeologie Předního východu

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, angličtina, 3 roky 
Rozbalit vše

Chcete se stát archeologem Předního východu? Studovat kolébku lidstva? Na Masarykově univerzitě máte možnost získat jedno z nejlepších vzdělání v tomto oboru. Ke studentům přistupujeme individuálně a nabízíme prakticky orientované studium pravěku a starověku Předního východu. Při studiu budete aktivně využívat anglický jazyk, ať už při přednáškách zahraničních expertů, na praxích v zemích Předního východu, jako je Omán, Jordánsko, Izrael, nebo při psaní odborných textů.

Vedle archeologie získáte také základní znalosti o současných kulturách žijících na Předním východě. Naučíme vás základům arabštiny i jak se stát součástí mezinárodního týmu.

Během studia vás čekají dvě odborné exkurze, tři zahraniční praxe, zahraniční stáže v Německu nebo USA, přednášky zahraničních odborníků a přátelské mezinárodní prostředí. V roce 2018 zahajujeme archeologický výzkum v Ománu, kde nám byla udělena v České republice historicky první výzkumná koncese.

První archeologické zkušenosti můžete získat při zkoumání paleolitických lovců a sběračů v Izraeli. Naši studenti jsou členy mezinárodního týmu zkoumajícího počátky neolitu na těžko přístupné lokalitě Ba'ja v Jordánsku, vzdálené jen 14 km od skalního města Petra. Už během studia máte možnost se aktivně podílet na chodu oddělení, získat zkušenosti s propagací vědeckého oboru či organizací mezinárodních happeningů. Máte rovněž možnost využít studijních programů Erasmus+.

Je studium archeologie Předního východu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

- Zajímá vás Mezopotámie před vznikem civilizací?

- Chtěli byste vědět, proč začali lidé pěstovat obilí a ochočili si zvířata?

- Jak pravěký a starověký vývoj na Předním Východě přispěl ke vzniku evropské civilizace?

- Baví vás přemýšlení v širších souvislostech?

- Jste zvídaví, jste týmoví hráči, jste otevřeni novým zkušenostem?

- Rádi cestujete a poznáváte neznámé kraje a jejich obyvatele?

- Lákají vás země Předního východu?

Pokud jsou vaše odpovědi převážně kladné, pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho oboru.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře se orientovat v problematice pravěké archeologie Předního východu (od paleolitu do konce 4. tis. BC);
  • mít přehled o dějinách, náboženství, kultuře a jazycích (sumerština, starobabylónština, akkadština) starověkého Předního východu (hlavně doby bronzové a železné), ale také základní kulturně historický přehled o následujících obdobích;
  • použít základních znalostí z aplikované kulturní antropologie a terénního etnografického výzkumu;
  • pohybovat se a adekvátně se chovat a dorozumívat v kulturně odlišném prostředí (intenzivní výuka arabštiny a turečtiny);
  • pracovat s anglicky psanou odbornou literaturou a zapojit se do anglicky mluvené diskuze nebo prezentovat referáty v angličtině.
(?)

Po úspěšném absolvování studia se budete dobře orientovat v problematice pravěké a raně starověké archeologie Předního východu. Osvojíte si základy kulturní antropologie. Budete schopni se dorozumět v arabštině a mít solidní přehled o metodách archeologického výzkumu. Budete mít zkušenosti ze zahraničních pobytů a vybudované vlastní mezinárodní kontakty.

Zaměření výuky na všeobecně použitelné dovednosti, jako je orientace v mezinárodním prostředí, soft skills a důsledné používání anglického jazyka v průběhu studia z vás učiní sebevědomé osobnosti se širokým rozhledem. Dokážete tak vyhovět různorodým požadavkům na trhu práce.

Vedle práce v archeologii budete mít znalosti k uplatnění i v jiných náročných oblastech, jako například v kulturních institucích, zahraniční žurnalistice, v mezinárodním cestovním ruchu, v diplomatických službách nebo v humanitárně zaměřených organizacích.

(?)

Standardní doba studia oboru činí 3 roky. Studenti jednooborového studia jsou povinní získat v rámci studia 180 kreditů. Studenti dvouoborového studia musí získat minimálně 95 kreditů z diplomového oboru a 85 kreditů z nediplomového oboru. Studenti jsou povinní splnit všechny povinné předměty (83 kreditů), část povinně volitelných předmětů (alespoň 82 kreditů) a 10 kreditů v rámci povinného základu (filozofie, sport a odborná jazyková příprava).

(?)

Součástí studia jsou odborné praxe.

- Nejprve si osvojíte základy archeologického výzkumu na vykopávkách v České republice nebo v Evropě – 3 týdny

- Poté budete mít možnost zúčastnit se výzkumů na Předním východě nebo jinde v zahraničí – letos začínáme výzkum v Ománu – 4 až 8 týdnů

Nabídka zahraničních praxí je každoročně aktualizovaná. Studenti se doposud zúčastnili výzkumů v Jordánsku, Izraeli, Turecku, Iráku, Sýrii, Saudské Arábii, Egyptě, Arménii, Turkmenistánu, Ázerbajdžánu, Rusku nebo na Krétě a ve Španělsku. Mimo oborovou nabídku ERASMUS nabízíme také možnosti stáží se školením zahraničních expertů, například z Yale University nebo z Freie Universität Berlin.

(?)

Podmínkou pro řádné ukončení studia je odevzdání a obhájení bakalářské oborové, nebo diplomové práce a složení státní zkoušky. Státní závěrečná zkouška probíhá v českém, anglickém a arabském jazyce. Státní zkouška je složena z písemné a ústní zkoušky z arabského jazyka, ústní zkoušky z materiální kultury a archeologie Předního východu a ústní zkoušky z aplikované kulturní antropologie.

(?)

Už víte, že byste rádi pokračovali ve studiu dál? Studijní obor pokračuje i v navazujícím magisterském studiu. Další možností je pokračovat ve studiu v zahraničí nebo zvolit navazující magisterské studium jiného humanitního oboru.

(?)
0
Aktivní studenti
9

Specifikace oboru

Obor: Pravěká archeologie Předního východu
Zkratka: PAPV
Kód: 7105R073
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7109 B-AE Archeologie
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.