Hematologie

Rozbalit vše

Studijní program Hematologie připravuje uchazeče na péči o nemocné s hematologickými onemocněními (maligní i nemaligní hematologické nemoci), učí je samostatně analyzovat efektivitu léčebných postupů a zvládat základní i aplikovaný výzkum onkologických chorob spojený s léčbou hematologických onemocnění.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně pracující odborník v oboru klinické i laboratorní hematologie
  • Samostatně pracující vědec na poli hematologie a hematologické onkologie
(?)

Samostatně pracující odborník v oboru hematologie, a to jak v oblasti klinické hematologie, tak v oblasti laboratorní a experimentálních oblastech souvisejících s hematologií. Uplatnění najde v klinické praxi (lékaři) či v hematologických laboratořích a výzkumných institucích.

(?)
  • Lékař specialista
(?)

Standardní doba studia činí maximálně 4 roky.

Témata prací:

a) Práce z oblasti teoretických základů hematologie.

b) Práce z oblasti aplikované, čili klinické hematologie.

(?)

Zapojení do klinické práce v pozici sekundárního lékaře (u absolventů LF).

Zapojení do práce v laboratořích, sběru dat, v obsluze přístrojů, výpočetní technice (u absolventů nelékařských a nezdravotnických oborů).

Zapojení do dalších činností souvisejících s klinickými a teoretickými aktivitami v oblasti hematologie dle profilu předchozího vzdělání.

Aktivní účast na českých odborných sjezdech s prezentací samostatně získaných výsledků sledování.

Zapojení do výuky v rozsahu do 100 hodin za celé čtyřleté studium.

(?)

Doktorand musí publikovat výsledky své práce během studia formou nejméně jednoho originálního zahraničního článku v časopise s impaktovaným faktorem vyšším než 1,0 (nemusí být prvním nebo korespondujícím autorem, ale z práce musí být zřejmý jeho signifikantní podíl na projektu) a rovněž musí publikovat nejméně jeden přehledový článek uveřejněný v českém nebo zahraničním recenzovaném časopise, který se týká tématu jeho studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hematologie
Zkratka: HEM
Kód: 5103V999
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5190 D-HEM Hematologie
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta