Bioetika (angl.)

Bioetika - most k budoucnosti (R. Potter)

Rozbalit vše

Cílem oboru je připravovat samostatně pracující odborníky, kteří na základě svojí primární odbornosti zvládají reflexi etických, právních a sociálních aspektů biomedicíny a biotechnologií.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • se orientovat v problematice bioetiky;
  • identifikovat předpoklady a východiska bioetických problémů;
  • analyzovat bioetické problémy;
  • zohlednit interdisciplinární kontext;
  • poskytnout zdůvodněná stanoviska k bioetických problémům.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit ve výuce na vysokých školách, mohou působit ve výzkumných institucích a poradní činnosti, případně také ve státní správě.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Informace jsou k dispozici zde: http://www.med.muni.cz/index.php?id=1547

(?)

Praxe je vítaná, avšak není požadovaná.

(?)

1. Absolvování předepsaných předmětů.

2. Získání minimálního počtu kreditů.

3. Úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

4. Splnění minimálního publikačního kritéria.

Podrobnější informace: http://www.med.muni.cz/index.php?id=1547

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Bioetika (angl.)
Zkratka: BIETA
Kód: 5103V998
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5183 D-BET Bioetika
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta