Veřejná politika a lidské zdroje

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Veřejná politika a lidské zdroje
Zkratka: VPLZ
Kód: 6731T028
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R6731 Rig-SP Sociální politika a sociální práce
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií