Sdružená jihoslovanská studia

Jihoslovanské jazyky – od alpských svahů až k branám Orientu.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia oboru Sdružená jihoslovanská studia je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia oboru, a připravit filologa (slovenistu, kroatistu, serbistu, makedonistu či bulharistu), který bude mít širší odborný slavistický základ. Posluchači se hlouběji seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka, rozšíří své znalosti v oblasti pokročilé úrovně lexikologie a stylistiky, v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a vědomí širšího kontextu slovanských literatur a místa slovinské, chorvatské, srbské, makedonské či bulharské literatury mezi nimi.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat v bulharském, chorvatském, srbském, slovinském či makedonském jazyce slovem i písmem na úrovni C2;
  • zhodnotit literární a kulturní vývoj dané jihoslovanské země v evropském kontextu;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v jihoslovanských zemích;
  • poskytovat překladatelské a tlumočnické služby z/do chorvatštiny, bulharštiny, srbštiny, makedonštiny či slovinštiny;
  • aplikovat nabyté znalosti, dovednosti a metodologická východiska v praxi či dalším vzdělávání.
(?)

Obor Sdružená jihoslovanská studia poskytuje komplexní filologické a areálové vzdělání vhodné pro pedagogickou a vědeckou práci, pro tvůrčí činnost v kulturních institucích, v cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

(?)

Samostatné zpracování závěrečných magisterských prací pod individuálním vedením školitelů představuje specifickou přípravu pro eventuální studium doktorské, a současně možnost ověření nabytých znalostí a dovedností.

(?)
0
Aktivní studenti
14

Specifikace oboru

Obor: Sdružená jihoslovanská studia
Zkratka: SJS
Kód: 7310T361
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7310 N-FI Filologie