Jak byly údaje získány.

Sdružená jihoslovanská studia (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:JSS400 Staroslověnština • 100 %
FF:JSSBG41 Jazykový kurz M1 bulharština • 67 %
FF:JSSBG45 Překladatelský seminář pro pokročilé • 67 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 67 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 33 %
FF:CHA203 Současné Chorvatsko • 33 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 33 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 33 %
FF:JSSHR41 Jazykový kurz M1 chorvatština • 33 %
FF:JSSSR41 Jazykový kurz M1 srbština • 33 %
FF:JSS423 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků • 33 %
FF:OJ207 Slovanské jazyky • 33 %
FF:OJ307 Filozofie jazyka • 33 %
FF:OJ340 Jazyky Střední Asie, Sibiře a Dálného Východu • 33 %
FF:SBA203 Současné Srbsko • 33 %
FF:SLA205 Současné Slovinsko • 33 %
FF:VIETP1 Úvod do geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie • 33 %
FF:VIETP2 Vietnamské sociokulturní praktikum • 33 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 33 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 33 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
2. semestr
FF:BKA223 Srovnávací gramatika jihoslovanských jazyků • 100 %
FF:BKB419 Balkán v českých cestopisech • 100 %
FF:CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II • 100 %
FF:JSSHR42 Jazykový kurz M2 chorvatština • 100 %
FF:JSSHR45 Překladatelský seminář pro pokročilé • 100 %
FF:JSS417 Jihoslovansko-české styky • 100 %
FF:JSS421 Lexikologie pro studenty jihoslovanských jazyků • 100 %
FF:JSS422 Stylistika pro studenty jihoslovanských jazyků • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:JSS501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 75 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 50 %
FF:JSSHR43 Jazykový kurz M3 chorvatština • 50 %
FF:JSS423 Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků • 50 %
FF:RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur • 50 %
FF:SBA203 Současné Srbsko • 50 %
FF:JSB_SLAV13 Spisovné jazyky jihoslovanského areálu a jejich standardizační peripetie • 25 %
FF:JSB_SLAV55 Literární teorie 20. a 21. století a slovanské literatury • 25 %
FF:JSB056 Rozpad Jugoslávie • 25 %
FF:JSSBG43 Jazykový kurz M3 bulharština • 25 %
FF:JSSSR43 Jazykový kurz M3 srbština • 25 %
FF:SLA205 Současné Slovinsko • 25 %
FF:UZPJ414 Didaktika polštiny • 25 %
4. semestr
FF:JSS502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 75 %
FF:BKB409 Balkánské pravoslaví • 50 %
FF:JSSHR44 Jazykový kurz M4 chorvatština • 50 %
FF:JSS417 Jihoslovansko-české styky • 50 %
FF:ESA056 Shakespearova obrana posvátného manželství • 25 %
FF:JSB_SLAV14 Základy dialektologie a nářeční obraz jihoslovanských jazyků • 25 %
FF:JSB_SLAV56 Balkánský literární postmodernismus • 25 %
FF:JSB069 Současná Severní Makedonie: na průsečíku balkánských nacionalismů • 25 %
FF:JSSBG44 Jazykový kurz M4 bulharština • 25 %
FF:JSSSR44 Jazykový kurz M4 srbština • 25 %
FF:JSS501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %
FF:JSS555 Magisterská diplomová práce • 25 %
FF:JSS599 Státní závěrečná zkouška magisterská • 25 %
FF:REMGR19 Byzantská říše za vlády makedonské dynastie (867-1056) • 25 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:48

Všechny obory fakulty