Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Rozbalit vše

Program je určen absolventům magisterských studijních programů (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických nebo uměleckých oborů) ve studijních oborech, které odpovídají charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ, a to matematika, výtvarná výchova, geografie, český jazyk, anglický jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, německý jazyk, hudební výchova (požadavkem je předchozí absolvování praktických disciplín, např. hra na nástroj-klavír/housle, hlasová výchova, základy sbormistrovství), technická a informační výchova, francouzský jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, ruský jazyk a pedagogika pro SŠ.

Jedná se o program podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.

Délka programu: 3 semestry

(?)
25
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Zkratka: DVSTUDPED
Kód: DVSTUDPED
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta

Další informace

Garant: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.