Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Rozbalit vše

Program je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a slouží k prohloubení odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cílem programu je posílení profesní kompetence pro výuku žáků-cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Uchazeči získají integrované znalosti a dovednosti vycházející z vědních oborů český jazyk a literatura s důrazem na disciplíny založené na postavení češtiny v rámci slovanských jazyků a jazykové situace v Evropě a z literárněvědných disciplín sledujících vývoj české literatury a její recepci v evropském a světovém kontextu. Didaktické disciplíny jsou zaměřeny především na metody a formy výuky žáků s odlišným mateřským jazykem, na analýzu vhodných učebních pomůcek a na vhodné způsoby testování a zkoušení žáků této cílové skupiny.

Program je uskutečňován v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

(?)
0
Aktivní studenti
5
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
Zkratka: DVSVCJL
Kód: DVSVCJL
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta