Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky

Rozbalit vše

Kurz je koncipován jako dvou či tří semestrální (dle volby studenta – třetí semestr může věnovat psaní závěrečné práce a přípravy na komisionální zkoušku) a vede k zisku osvědčení ve smyslu § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005. Jeho smyslem je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí také technologické dovednosti tak, aby absolvent kurzu byl schopen nejen pedagogicky působit jako učitel odborných předmětů v oborech vzdělávání např. Informační služby nebo Informační technologie, ale také působit ve škole jako pedagog pro 21. století, člověk aktivně vytvářející digitální učební materiály, spravovat e-learning a komplexně ve škole rozvíjet vzdělávacích technologie.

(?)

Studium kurzu vede k zisku osvědčení ve smyslu § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 (dle Standardu pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25 a 30 908/2005-25, 1 a). Jejím smyslem je připravit pro výkon pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu rozvíjí také technologické dovednosti tak, aby absolvent kurzu byl schopen nejen pedagogicky působit, ale také působit ve škole 21. století jako člověk aktivně vytvářející digitální učební materiály, spravovat elearning a komplexně ve škole rozvíjet informační služby a vzdělávací technologie.

(?)

162 hodin přímé výuky v různých formách dle obsahu modulů 1 až 4; 40 hodin řízené praxe dle obsahu modulu 5; 16 hodin individuálních nebo skupinových konzultací k závěrečné práci. Jedná se tedy o 202 hodin přímé výuky v interakci frekventant – lektor a k tomu nejméně 16 hodin konzultací.

Moduly 1 až 3 představují pedagogicko-psychologický základ, modul 4 pak základ technický. Studenti mají možnost věnovat se tématu technologií dále buď zápisem předmětů na pracovišti (KISK), které je žadatelem o akreditaci, nebo díky některému z řady kurzů DVPP, které jsou KISK provozovány a vypisovány. Modul 5 zajišťuje nezbytnou praxi a pedagogickou zkušenost absolventa.

Podrobné informace o studijním plánu jsou uvedeny na stránce https://kisk.phil.muni.cz/kisked/kisked-pedagogicke-minimum

(?)

V rámci praxí a stáží frekventant absolvuje 40 praxe ve vzdělávací instituci. Tento čas by měl být rovnoměrně rozložen mezi náslechy, tvorbu digitálních učebních materiálů a podporu školy v oblasti technologií ve vzdělávání a samostatné pedagogické působení frekventanta. O praxi bude vytvořen protokol, který bude nezbytnou podmínkou pro absolvování tohoto modulu. Součástí bude nejméně dvouhodinová individuální reflexe praxe a také reflektivní deník praxe, který frekventant odevzdá před závěrečnou komisionální zkouškou. Jde o řízenou praxi, ve které se studentovi věnuje jak vybraný (uvádějící) učitel na dané škole, tak také fakultní mentor.

(?)

Po absolvování všech modulů může frekventant vypracovat závěrečnou práci (v rozsahu 30-50 tisíc znaků včetně mezer) a po jejím odevzdání přistoupit ke komisionální zkoušce. V ní bude tázán na vždy jednu otázku modulů 1-4. Každá dílčí odpověď je hodnocena stupněm prospěl / neprospěl. Moduly 1-4 budou ukončeny dílčí zkouškou, většinou vyžadující ještě nějakou další aktivitu studenta (esej, tvorbu digitálních objektů, domácí úkoly, projekt atp.). Prezenční výuka bude podpořena e-learningem. Na konci každého modulu i celého kurzu bude provedena evaluace ze strany účastníků.

(?)
4
Aktivní studenti
6
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku se zaměřením na oblasti informačních služeb a informatiky
Zkratka: PITS
Kód: PITS
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Akreditace: do 28. 2. 2025
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta

Cena za kurz je stanovena na 16 200 Kč.

Garant: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.