Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz

Rozbalit vše

Program je určen pro absolventy bakalářského studia psychologie a neučitelské pedagogiky. Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání asistent behaviorálního analytika podle § 29 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 30 vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat pod odborným dohledem v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení (smluvním zdravotnickém zařízení) a také mezinárodní zkoušku pro asistenty behaviorálního analytika (Board Certified Assistant Behavior Analyst - BCaBA) u Výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků (Behavior Analyst Cetification Board - BACB). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci zajišťují a hradí samostatně.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Délka programu: 5 semestrů

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz
Zkratka: AKKABA
Kód: AKKABA
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: žádný
Program: C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta